Contactgegevens
 Welkom bij Boomverzorging Vandaele

Boomverzorging Vandaele
Sep Vandaele

Tel.: 0476/66 37 34

E-mail: info@boomverzorging-vandaele.be
 

FACTUURVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder enige aftrek of korting, op de plaats waar de firma gevestigd is.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal er zonder verdere waarschuwing een interest van 12% per jaar worden aangerekend, verhoogd met een schadevergoeding begroot op 10% van het totale factuurbedrag, maar met een minimum van 50 euro.

Alle klachten betreffende deze factuur dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.


Boomverzorging Vandaele © 2007 - Hooglede - BTW: BE 885995723 - Privacy Beleid | Algemene voorwaarden | Creatie: Making Pages